Det finns inga officiella monteringsanvisningarna sedan på kontinenten är det alltid behöriga montörer som gör montage. Det ser också ut så att men vill inte lämna sådana för att obehöriga inte skall montera fel våra produkter ändå har jag här nere att presentera länken till ett dokument som visar hur man kan reglera fönster och dörrar.

Klicka på denna text för att detta dokument ladas

Av åtta år försäljnings erfarenhet (sedan 2005) kommer vi fram till en del slutsatser.

Stora parter sådana som breda helt glasade dörrar, dubbeldörrar, skjutpartier, vikparter måste justeras efter montage. Det räcker inte att montera de 100% ludret och vinkelrätt – de måste justeras helt enkelt efter montage.

Om man inte har kunskap av vara fönster, klara man inte detta, även om man är Sveriges bästa snickare med 40 års arbetslivserfarenhet.

Stora partier kan inte justeras med kylar under. Under sätter man en regel ludret, vinkelrät och stadigt. På denna lägger man expanderande isoleringsband ca 5-10 mm hög och först på den ställer man de stora parterna.

Om det stora parti kommer att monteras ihop med andra parter fasta som öppningsbara skall de skruvas ihop. Det är ett måste.

Vid låga trösklar är expanderande isolerings band ett måste.
När du monterar dina partier själv, tänk på monteringsbeslagen – stål försinkade plåtar med vilka sätes fönster i väggen. Beslagen ingår alltid i priset och det är ca. 8 stycken per 1 kvm parti. Alltså på ett parti på 1000x1000mm går 8 plåtar. Det kommer en låda med beslagen och de skall räcka till alla partier. Vill du ha fler beslag får du beställa de separat. Obs ! Beslagen sätts i ramen innan ramen sätts i vägghålet. Har du glömt att göra det får du ta ut fönster/dörr ur hålet och placera monterings beslag i ramen, för att när parti sitter i vägghållet är det nästan fysiskt omöjligt att sätta dem dit. Fast fr.o.m. 2012 kommer beslagen att se något annorlunda ut än på bilden. De blir inte vridbara och dem blir möjliga att montera även om partiet sätes i hålet.

Beslagen ”trycks” in i ramen med hjälp av en gummihammare. De kan vridas och böjas. De skall ”sticka” inåt så att du kan skruva in de i smygarna på insidan när drevning/skumning är på plats och när skummet har stelnad efter ca 24 timmar. Egentligen kan man montera fönster utan beslagen sedan skumment är så hård när den stelnar att den håller fönster/dörrar på plats. Beslagen fungerar som garanti att ingen kommer och skär bort fönster med en kniv. Något som har hänt, har jag hört. Parter speciellt med öppningsbara blad måste vara 110% lodräta. Är de inte det, slits gångjärnen onaturligt. Är de inte det förlorar Ni garanti för det mekaniska för det felaktigt insatta partiet. Sätt inte upp monteringsbeslag nertill sedan då täcker de skaran som är tänkt för att skjuta fönsterbleck i.

Monteringsbeslagen är framtagna främst för stenhus när fönster skall ligga i linje med isoleringen och det finns igen regel som avslutar isolering mot fönsterhållet. I trähus avslutas isolerings zonen med en regel. Därför kan fönstren skruvas i denna. Om så är fallet kan fönsterbågar monteras med karmskruvar, något våra montörer föredrar. Detta förstör inte fönsterkarmen. Skruvarna sätes innan fogskum appliceras. På det sättet finns det ingen risk att fönsterkarmar/ramar förlorar sin isoleringsförmåga. Från fönster sidan tätar skruvhålet så ordentligt att inte några värmeförluster är det tal om.

”Öppna” väggen försiktigt sedan elledningarna kan gömma sig någonstans i den. Här kommer ett litet fönster att ersättas med ett stort parti.En funderare. Ofta vid demontering av gamla fönster stöter vi på att drevning saknas helt. Se bilden nedan. Bilden är tagen i Huddinge år 2009. Huset byggdes 1968. Det innebär att i över 30 år "blåste" det igenom i springan mellan fönster och väggen. Vilka värmeförluster !Nu är det klart att fiksera fönster i hålet.

När du skall jobba med större partier, skaffa vakuumlyftare som du bl.a. kan införskaffas på Biltema. Ett parti väger ca 25 (2glas) – 35kg (3 glas) per m2. Så en balkongdörr med mått 900 mm x 2100 mm väger – 0,9 x 2,1 x 25-35 = ca. 48 - 66kg. Det beror också på om det är IDEAL 4000 eller 8000, fast eller öppningsbart.Om partierna är så stora att de är svårthanterliga, för tunga att bära kan du plocka bort glaset och sätta bara ramarna i vägghålet. Gäller bara fasta partier. Obs! inte öppningsbara, skjutbara eller vikbara partier. Plockar du glaset i dem kan jag garantera att parterna inte kommer att fungera som de skall mekaniskt.

Du gör det genom att plocka bort glasningslister som är alltid på insidan när partier är färdigt monterade. Glasningslisten plockas bort enklast med ett avsågat stålspackel som på bilden nedan eller vas ”tun” kniv som ”ruckas” in i springan mellan glasningslisten och ramen. Börja aldrig i hörnet, där sitter listen ”hårdast”. Enklast är att börja mitt i och med längsta listen ifall fönster inte är kvadratiskt då är alla lika långa.

Stålspackel "sågar" du av med vinkelsåg med skiva för metall, ca 2 cm från skaften, som röda linjen visar på bilden nedan. Väs den nya kanten, längs den röda linjen. Tryck in verktyget som på nästa bild.Glasningslisterna sätts försiktigt tillbaka med hjälp av en gummihammare. Obs! sätt glaset tillbaka innan parti fixeras i vägghållet - viktigt.

Om du väljer att plocka bort glas från ramarna anteckna noga distansklossarnas läge (ej i bild). De positionerar glaset i ramen. Klossarna har olika kulörer och skall till samma plats och position. När du lägger dem tillbaka gör det försiktigt så att du inte skadar glaset.

Distansklossarna är en garanti att öppningsbara partier skall fungera rätt. De gör att glaset är centrerat på rätt sätt och öppningsmekanismen kommer att fungera rätt i många år. Det är som att justera hjul på en bil. Man sätter en tyngd på rätt ställe och tyngden är av rätt tyngd så att hjulet snurrar utan att ”hoppa”. Om hjulet ”hoppar” då förstörs däcket, hjulet, kullager och bromsen tar ojämnt.

Man får varken plocka bort blad eller glas från rörliga partier för att på det sättet kommer funktionen i dem att rubbas. Öppningsbara, skjutbara eller vikbara parter förlorar sin garanti om kunden förändrar deras balans. Det är bara montörer från vår fabrik som kan göra det sedan de har den rätta utbildningen. Inte ens en fackman som varken har erfarenhet av våra specifika produkter eller utbildning, får göra det. Blir partierna ej monterade av en fackman förlorar de också garanti när det gäller den mekaniska delen.

Hela partier med glaset fixeras i väggen med hjälp av kilar eller monteringskuddar. Det är livsviktigt att partierna är fixerade 100% ludret i väggen. Det är garanti att mekanismen kommer att fungera på rätt sätt annars slits det snabbare än beräknad. Fråga om Svenska SP-s rapport. Det enda felet de hittade i våra fönster var att mekanismen kärvade i 10% av fönster för att de var felaktigt monterade. Alltså felet låg inte i fönster men felaktigt montage.
På varje glas sitter en specifikation. Texten nedan betyder - denna sida ut. Blå text på gult fält. Anledningen är den att glas har energi beläggningar och vänder man på glassen som sitter bredvid varandra den ena med lappen inåt och andra utåt kommer man att uppleva olika nyanser av glas kulör. I tre glas modellen spelar det ingen fåll åt vilket håll rutan vändes trots det som står på lappen nedan.Ibland står det tvärt om - denna sida in Vit text på röd fält. Sådan specifikation sitter på självrengörande glas. Denna sida skall vara utåt. Som standard är självrengörande utåtvänd. Enligt producenten belägringen försvinner inte med tiden.
När fönster, dörrar är fixerade i hålet (med kylar), fyll springan mellan väggen och karmen med monteringsskum. Plastfönster måste monteras med lågexpanderande (ej hög) skum då blir de styvare och fungerar bättre. Dreva inte med mineral ull. Finns det rörelse i huset kan skummet också ge efter dem också, lika som min. ull.

Vara montörer bad mig att informera - monterar/drevar man med mineralull, kommer partierna att förlora garanti för funktionaliteten av beslag. Skum styver upp partierna.

Justeringar är inte komplicerade om man vet hur man gör. Denna kunskap går inte att beskriva. Den skaffar man sig efter flera år arbete med den typen av fönster.På bilden nedan är parti på plats. Låt kilar sitter kvar tills skummet stelnar, sedan skall kilarna tas bort. Är man säker att balken ovan är rätt dimensionerat får de sitta kvar. Är det inte fallet och det finns risk att tyngden ovanifrån kommer att trycka ner balken, risken fins att parti nedan kommer att skadas.Bilden ovan är också ett bra exempel på det som händer om man inte tänker efter. Längst ner är monteringsbeslagen felvända. Plåtarna skall vända inåt inte utåt. Vist går det att rätta till det men det är bökigt och tidskrävande. Bilden ovan är också ett bra exempel på det som händer om man inte tänker efter. Längst ner är monteringsbeslagen felvända. Plåtarna skall vända inåt inte utåt. Vist går det att rätta till det men det är bökigt och tidskrävande.
När skummet har stelnat kan du skruva fast monteringsbeslagen, sedan plockar du bort kilarna och fyller hålen efter dem med skum. Använd inte för mycket skum för att den expanderar flera gånger om. Om du mot förmodan applicerar för mycket skum, låt den torka innan den tas bort. När skummet är stel är det lätt att ta bort den från ramen, glaset eller hårda ytor (fönsterbänkar, trägolv, klinker, sten). Textilier som kläder eller heltäckningsmattor blir förstörda däremot, det går inte att plocka bort från dem utan att skära bort. När skummet har stelnat efter 24 timmar kan du skära bort det som är över. Bäst är det att använder ett vass och lång skärrblad, ej kniv. Knivens blad är för tjockt och skaftet sitter i vägen. Nu kan du plocka bort skyddsplasten från partier. Låt plasten inte sitta kvar för länge. Har du råkat repa karmar/ramar kan du polera/smälta bort repor eller smuts med hjälp av vanlig aceton och en mjuk trasa.

Det är först nu som fönsterblecken kan monteras. Ta bort skyddsplasten från dem. Sätt sidobeslagen i änderna. Är de för långa kan de skäras bort det med såg eller kniv. Fönsterblecken bestyckade med sidobeslagen skjut i främre skåran i ramen. Använd aldrig skruvar vid montage av fönsterbleck som på bilden nedan kommer vatten på ett naturligt sätt söka sig från glas ut förbi fasaden. Skruvar du eller nitar blecken från utsidan kommer vatten att hitta vägen mellan blecken och karmen och kommer att förstöra väggen under. När du skjuter fönsterblecken i skaran som på bilden nedan, applicera skum under fönsterblecken som både fönster och isolerar från undersidan. Lägg något tungt på, längst hela blecket. Pröva först med bara ett bleck för att se hur det fungerar. Skummet har en väldigt stor styrka, därför applicera inte för mycket. Pröva dig fram försiktigt.Nedan på bilden är ett brunt fönsterbleck presenterat för bättre kontrast i bilden. Vita och brunna är standard kulör. Vi kan lackera dem i valfria kulörer.Vara profiler har flera kammare. I den yttersta skapas kondens som måste ut. Därför springor längst ner i ramen. Se nedan. Springorna måste sitta längst ner annars finns det ett stort risk att vatten kommer att rinna in på insidan av fönster. Springorna täcks med plast element som är skickas med vid leveransen. Avrinningsspringorna är också nödvändiga om vinden trycker regnet mot fönstren. Vid kraftig storm kan det hända att lite vatten trycks in i ramen därför är hela profilen så projekterat att vatten alltid rinner ut som nedan.Har du ett handtag och vill bytta till en annan? T.ex. du har ett vanligt handtag och vill bytta till handtag med lås. För att demontera det befintliga handtaget, får du vrida brickan horisontellt. För att göra det får du dra den försiktigt mot dig och vrida. Det spelar ingen roll åt vilket håll man vrider. Sedan vrider man handtaget så att man kommer åt båda skruvar. När båda skruvarna är åtkomliga kan man skruva av dem till vänster och ta ut handtaget. På samma sätt fast tvärtom monteras det nya handtaget.Har du ett handtag och vill bytta till en annan? T.ex. du har ett vanligt handtag och vill bytta till handtag med lås. För att demontera det befintliga handtaget, får du vrida brickan horisontellt. För att göra det får du dra den försiktigt mot dig och vrida. Det spelar ingen roll åt vilket håll man vrider. Sedan vrider man handtaget så att man kommer åt båda skruvar. När båda skruvarna är åtkomliga kan man skruva av dem till vänster och ta ut handtaget. På samma sätt fast tvärtom monteras det nya handtaget.Det finns två delar - innerdelen och ytterdelen. Delen som sitter på insidan ser ut så härDelen som sitter på insidan monteras så här sett inifrån. På bilden nere är inte ventilen monterad än sedan man ser ingen skruv i ”lilla” hålet.Myggnätsbladen levereras med gångjärn och övriga beslag. Gångjärn och övriga beslagen ligger separat i en liten plastpåse fasttejpad till bladet. De är så fasttejpade att det inte finns någon chans att de inte följer med. När du packar ur, ta inte bort påsen från myggnätsbladet för att den lilla påsen försvinner lät. Det har hänt innan. Vid några tillfällen besökte jag kunder som reklamerade att beslagen var inte med och jag hittade de liggande i en skräphögen. Om påsen, med beslagen, ändå saknas får du reklamera inom en vecka enligt villkoren i offerten.

Montage – Passa bladet med ”borste” mot fönsterkarmen så att bladet täcker jämnt och fint dörr/fönster hålet. Finns inte tillgång till dörr/fönster utifrån för att parter kommer att monteras högt upp på en högre våning, måste detta göras innan parti monteras i vägghållet. Skruva fast gångjärn i bladet i förrbårade håll. Skär små tejpbitar och tejpa fast gångjärnets andra del i den i skruvade ”första” delen sedan gångjärn består av två element. Placera myggnätsbladet över karmen igen, markera med t.ex. en blyertspenna punkter där gångjärns andra del skall skruvas in. Förrbåra håll i bladet och skruva fast gångjärnens andra del.

När du köper bara glasspaket med argon gaskammare emellan och monterar det själv, kontrollera att "ihopsättnings medel" "lim" du använder inte går i kemisk reaktion med tjära liknande material som heter butyl som håller ihop glasen. Effekten kan vara som på bilden nedan. Bilden nedan - kunden använde vanliga gummi lister.

Vara komposit karmar och ramar behöver ingen skötsel. De kommer att förbli som nya i decennier, däremot de mekaniska delarna kommer att bevara sin fräschhet om dem får lite olja t.ex. en gång om året. T.o.m. värdens bästa bilar behöver service med jämna mellanrum.

Vid inåtgående med vädringsfunktion dra upp handtaget. För att göra det måste först detta beslag först tryckas (till vänster i det fallet) som pilen visar. Är det tvärtom får det lilla beslaget tryckas till höger. Alltså, om det finns ett sådant beslag i ditt parti håll i den med ena handen och dra upp handtaget uppåt med andra handen.Denna åtgärd gör att stängningsbeslaget åker neråt och öppnar hela ovansidan. I detta läge får du spruta in lite olja. Sådana beslag finns på alla fyra sidor av fönster/dörr bladet. För att garanti skall gälla för de mekaniska delarna får en sådan insmörjning göras en gång om året.