Vi har garantier från fabriken att om du får bättre pris hos en annan leverantör och du kan bevisa det, får du ännu bättre pris hos oss, loco i fabriken.
Zodiak Fönster skickar dig offertunderlag på din förfrågan. Du mottar i e-post eller brev information om de mått du har frågat om, vanligen medföljer även en PDF/JPG-fil med mått och antal. Zodiak Fönster kan tillverka fönster ner på millimeterprecision utan någon extra kostnad för dig, du ska alltså ange de EXAKTA måtten du vill ha. Det är alltså viktigt att du kontrollerar måtten. Det är du som kund, som är ansvarig för att måtten stämmer. När du väl skickat in din beställning, kan ändringar ej göras. Du måste också noggrant gå igenom offerten för att kontrollera om allting stämmer med dina önskemål för att undvika missförstånd. En sådan genomgång gör att man kommer på det man hade glömt. Det kan vara t.ex. lås på vissa fönster, fönsterdörrar, myggnät, motor som själv öppnar och stänger efter termometer. Det kan också gälla fönster med högre decibelvärde, med luftventiler eller andra säkerhetsanordningar. Tänk på att fönster/fönsterdörrar på offerten ses inifrån! Så är fabrikens data fönsterberäknings program inställda.
Alla våra företag arbetar under EU lagar och garantier lämnas enligt EU föreskrifter - Garantin gäller under förutsättning att underhållet sköts korrekt. Partier som inte monteras av vara montörer skall monteras fackmannamässigt, det är en förutsättning för att garantier ska gälla. Garantin gäller vidare under normal användning för enskilt bruk. Beslagen ska smörjas 1 gång per år med syrafritt fett. Om åverkan på karm och båge görs, såsom hållborrning gäller ej garantin. Om partier monteras felaktigt, dvs ej monteras lodrätt eller vågrätt med vattenpass, gäller ej garantin. Garantin innebär att vi sänder ersättningsprodukt eller utför reparation av produkten utan kostnad för dig. I fall av kompositfönster kan repor och mindre skador lagas med aceton eller av oss speciellt framtagna medel. Vi lämnar 5 års garanti på parter monterade av oss och 3 års garanti på parter monterade av kunden. Vita partier skall hålla minst 30 år utan att gulna. Gulnar de kan man fräscha upp dem med att rengöra dem med aceton.
Eftersom Era fönster och dörrar är måttbeställda och speciellt tillverkade för Er räkning finns ingen ångerrätt.
Zodiak Fönster levereras till platsen där fönstret ska monteras. Vid beställning kontrollera att leveransadressen stämmer! Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid mottagandet av leveransen. Detta för att leveransen skall kunna kontrolleras och signeras. Kontrollera fönstren vid mottagandet och rapportera omgående transportskador till transportören/chauffören. Zodiak Fönster tar inget ansvar för transportskador som inte direkt rapporterats. Samma sak gäller saknade varor. Skulle leveransskador upptäckas ska skriftlig notering göras. Du ska omgående anmäla skadan till Zodiak Fönster! Skador som ej hade kunnat upptäckas direkt vid mottagande skall rapporteras inom 5 dagar. Efter det godtas inga skadeanmälningar. Lagra alltid fönstren/dörrarna stående på stabilt underlag. Felaktiga varor måste förvaras torrt, under tak, oanvända i väntan på vidare åtgärd. Det är köparens ansvar att produkten förvaras på ett sådant sätt att den ej försämras eller stjäls, tills Zodiak Fönster återtar varan. Vi ringer alltid innan vi kommer med dina beställda varor. Därför behöver vi ditt telefonnummer (aviseringsnummer). Lämna gärna mer än ett då det är viktigt att vi kan få kontakt med dig dagtid så att leveransen inte blir försenad. Vi förutsätter att ni hjälper chauffören att lossa godset och kontrollera godset tillsammans vid mottagandet så att allt är ok. Räkna så att du får rätt antal fönster och dörrar, samt handtag och annat du beställt. Du kommer att få kvittera följesedeln på dina fönster. Därför kan Zodiak Fönster i efterhand inte ersätta eventuellt saknade produkter

Vägen till lossningsplatsen måste vara farbar för en lastbil, praktiska begränsningar kan gälla för vissa orter. Om vägen inte är farbar levererar vi produkterna till den plats som vi kan nå med våra bilar. Fönster ska placeras stående på stabilt underlag (t.ex. på asfalterad garageuppfart lutande mot huset. Förbered skydd i form av plankor som partier kan ställas på. Chauffören lämnar godset på närmast lämpliga ställe. ). Det är kundens ansvar att se till att det finns en lämplig avlastningsplats och uppställningsyta för fönstret när leverans sker. Chauffören bär inte in fönster eller gods i huset eller i garaget, till altaner eller till annat ställe. Förflyttning av gods som strider mot vad vi här föreskriver sker på kundens ansvar. Om våra montörer inte är med, måste kunden själv att ta hand om avlastningen av lastbilen. Chauffören kan inte enligt kollektivavtal hjälpa till. Beställda varor ställs oftast på europallar så att en gaffeltruck underlättar avlastningen. Är kunden inte med vid avlastningstillfället körs transporten till Rotnäsvägen 94 i Huddinge, lastas av på kundens bekostnad och förvaras på kundes bekostnad och ansvar. Resterande avbetalning görs på leveransdagen oavsett om kunden tar emot transporten själv eller om den körs till Rotnäsvägen 94
Leveransförsening kan förekomma av olika orsaker och Zodiak Fönster ersätter inte direkt eller indirekt skada som vållats av att vi levererar senare än avtalats. Se vidare Force Majeure.

Zodiak Fönster och våra leverantörer är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, elavbrott, sabotage, olyckshändelse, förseningar i leveranser från underleverantörer, omfattande produktionsstörningar, kraftiga prisökningar, större svängningar i växelkurser eller jämförbara händelser utanför vår kontroll. Produktreservation ;Vi reserverar oss för eventuella fel och förklaringsmisstag som kan förekomma på vår hemsida och i vår kommunikation med kunden. Vi förbehåller oss rätten att när vi så önskar, ändra priser på våra produkter. Kampanjer och rabatter kan förekomma. Ingen reducering av priser sker i efterhand av redan köpta produkter, om Zodiak Fönster efter att du köpt sänker priserna. Likaväl extradebiterar vi inte om vi höjer priserna.
Mot faktura, enigt betalningsplanen i tabellen nedan. Ingen faktureringsavgift. Kreditavgift debiteras med 12,5 % / månad efter förfallodag.
Din beställning är individuell, därför kan vi inte sälja den vidare till någon annan kund om du ångrar dig under realisationen av den. I samma ögonblick du lägger en beställning, beställs glas och karmar i glasfabriken och dessa skärs till efter dina mått. Därför kräver fabriken en förhandsbetalning innan man sätter igång. Leveranstiden räknas från och med dagen när din förhandsbetalning betalas in på ZODIAK Arkitekter AB konto. Nedan betalningsplan.
  Betalas mot fakturan vid leverans
 1. Kredituppgifter tas om kunden
 2. Fullständigt, namn, adress och person nr. skickas till oss
 3. Kostnad - 2% extra, räknas på hela offererade priset. Betalar lånet
  20% i förskott – krav från fabriken
 1. Inga kredituppgifter tas om kunden
 2. Om Kunden önskar kan denna dokumentet skrivas under och postas till oss, vi skriver under och skickar tillbaka. Ni är också välkomna på Rotnäsvägen 94 i Huddinge.
 3. Leveranstid räknas fr.o.m. när vi ser att inbetalningen är på väg till ZODIAK Arkitekter AB. NORDEA konto nr 3001 46 30206
 4. Fakturan skickas när kunden betalar återstående 80% vid leveransen
 5. Är du orolig att betala 20% innan du ens får se produkten får du undersöka vart företag som registrerades som AB 1986 och har funnits på den svenska marknaden sedan 1989. Organisations nr. 55 65 36 - 80 80
  100% i förskott = 2% lägre pris på fönster
 1. Fakturan skickas när kunden betalar
 2. Leveranstid räknas fr.o.m. inbetalning kommer till ZODIAK Arkitekter AB konto NORDEA konto nr 3001 46 30206