Mest prisvärt, kostar bara 2-3% mer än glaspaket med aluminium ram mellan glasen.

En varmram mellan glasen sänker U-värde i ramen med U=0,072 i 2 glas paket och med U=0,11 i 3-glas paket Notis - En yttervägg i ett modernt hus har U ca. 0,2

Förtydligande – aluminium har väldigt högt värmeledningskoefficient eller kylledningsförmåga för den delen. Den är tre gånger högre än ståls. Aluminiums koefficient är 600 och ståls är 200. Varm ram har 3. Därför är det konstigt att aluminium användes som material som separerar glasen. Av denna anledning togs fram SWISSPACER som vi kallar för varm ram mellan glasen, se nedan.
Två eller treglas? – alla glasspaket presenterade nedan är standard. Notera – det är inte antal glas men den sammanlagda bredden på kammare med argon gas som är avgörande för U-värde Därför har alt. A sämre isolations förmåga - U värde än alt. B - Alltså 3 glas i alt. A har sämre U-värde än 2 glas i alt.

B Observera - sedan U värde för glas mäts mitt i glaset påverkar varm ram ej glasets U-värde, däremot U-värde för karmen/ramen – se punkt ”1”

Glas köper vi antingen hos Tyska SANCO eller Franska Saint-Gobain
2 glas – 4/16argon/4 U-1,0 (Ug = 1,1) W / m2K ; ljud - 32dB; innerglas är energiglas
Lågenergi glas 3 glas - 4/12argon/4/12argon/4 prisvärd glas U=0,6 extrakostnad exkl. moms ca 400 - 600 skr/kvm
Lågenergi glas 3 glas - 4/14argon/4/14argon/4 mest prisvärd glas U=0,5 nu säljer vi 0,5 för samma pris som 0,6

2 glas U-1,0 (Ug-1,1) 24 mm, argon mellan glassen.

3 glas U-0,5 (Ug-0,6)v 40mm, argon mellan glassen.
U värde för hela öppningsbara parti IDEAL 4000, 3 glas U-0,5 1230 x 1480mm enligt normen (DIN EN ISO 10077-1) är 0,97.
U värde för fast parti är ca 0,15 lägre än i öppningsbart ca. 0,82

3 glas U-0,4 (Ug-0,5) 40 mm krypton kostar ca. 2,5 gånger mer
3 glas U-0,3 (Ug-0,4) 40 mm krypton med beläggning kostar ca. 2,6 gånger mer

En av kunderna berättade att han inte vill ha fönster med lågt U värde för att en av försäljarna sa att de kommer att imma.

Jag har själv 3 glas med U-0,5 och sådan påstående är felaktigt.
Det handlar om ventilation. I sovrummet har jag däremot kondens på 2 glas U-1,0 sedan där har vi inte ordnad ventilation.

IDEAL 4000, fast, 3 glas U-0,6 (Ug-0,7), aluminium ram mellan glassen är U=0,91
IDEAL 4000, fast, 3 glas U-0,6 (Ug-0,7), varm ram mellan glassen (SWISSPACER) är U=0,83
IDEAL 4000, fast, 3 glas U-0,5 (Ug-0,6), aluminium ram mellan glassen är U=0,83
IDEAL 4000, fast, 3 glas U-0,5 (Ug-0,6), varm ram mellan glassen (SWISSPACER) är U=0,75

Nedan info om U-värde och priser för respektive

U värde bara för profiler presenteras nedan.
Priser som presenteras nedan togs fram den 24 mars 2011
Priser är i sek inkl moms och 20% rabatt
Priser gäller ett inåtgående fönster 1000 x 1000mm, dreh-kip, handtag borstataluminium, monteringsbelag.
3 glas U-0,6 med varm ram mellan glasen.
varmram mellan glasen sänker U-värde i ramen med U=0,1 t.ex IDEAL 4000 1,3 till 1,2

IDEAL 4000 U -1,3 (Ug-1,4) inåtgående, utåtgående, skjutpartier - 1 714 sek
IDEAL 6000 U -1,2 (Ug-1,3) enbart inåtgående och skjutpartier - 2 306 sek
IDEAL 7000 U -1,3 (Ug-1,4) inåtgående, utåtgående, skjutpartier - 1 796 sek
IDEAL 6000 passiv house U -1,1 (Ug-1,2) inåtgående, utåtgående, skjutpartier - 3 514 sek
IDEAL 8000 energeto U -1,0(Ug-1,) limmat glas. inåtgående, utåtgående, skjutpartier - 3 314 sek
Limmat glas innebär att hela partiet är mycket styvare för att glaset limmas i ramen.
Styvheten gör att gångjärn fungerar bättre i det långa loppet.
Nackdelen är att om glaset går sönder är det svarare att bytta ut det, måste fräsas/skäras bort. Så fungerar argongas, se nedan.Varje fönster har olika U-värde även om detta är uppbyggd av samma beståndsdelar.Ju mer glas i förhållande till karm/ram desto bättre U-värde för att om glas har U-värde 0,5 och karm 1,3 är det självklart att så är fallet. Fast fönster med samma mått har bättre U-värde än öppningsbart.

Det finns ett enkelt program i .xls i Office paketet där man kan kolla U-värde för varje öppningsbart fönster. Tyvärr finns inte ett sådant program för fasta parter. Sedan det inte går att lägga detta .xls programmet på internet skickar jag den varje gång man frågar om det. Nedan förklarar jag hur man använder detta enkla program.

Fönster bred fönster höjd, benämningarna som finns vänster om grönmarkerat fält – här anger man fönster-/dörrkarm yttermått.

Glas U-värde - här anger man U-värde för glaset. Detta U man vill kontrollera.
antal mittposter - syftar inte på spröjs men till om det är två eller fler lufts fönster.
antal horisontella poster - syftar inte på spröjs men t.ex bröstning i balkongdörren.
Dörrar med den horisontella posten är styvare och bättre med tanke på dess kontraktion men kanske sämre medtanke på att man begränsar utsikten eller ljusinsläpp.
ram mellan glasen "ciepla" = varm – klickar man på det gröna fältet kommer upp en liten pil klickar man på denna kan man välja mellan varm eller aluminium.
IDEAL 4000, IDEAL 5000 osv – man klickar därför att välja karmen man vill kolla U-värdet på.
I gulla fältet anges U-värde för hela parti.
för hela parti beroende på de valda parametrar.Dina gamla träfönster är ca. 30-40mm bredare än IDEAL 4000 och 20-30mm än IDEAL 6000. När gamla fönster plockas bort måste kommer de nya fönster ej fylla hela hållet efter gamla fönster. Man får tänka på hur de nya fönstren skall monteras i väggen. Det viktigaste är att de ligger i isolerings linjen. Alltså i samma linje som isoleringen (t.ex) mineralull sitter i väggen.Har du putsad fasad, brukar man putsa så att puts ansluter direkt mot fönsterkarmen. Plockar du bort gamla karmar kommer putsen att gå sönder. Man kommer inte ifrån det. En av lösningarna är att man beställer ”renoverings karm” som är ca 60% dyrare an vanlig IDEAL 4000. Den omfamnar gamla karmen och gör ingen åverkan på fasaden. Men det blir mindre glasytan än i gamla fönstret. Se bilden nedan.

För att räkna på frakt behöver vi leverans postnummer /postadress

Inåtgående fönster/fönsterdörrar är ett billigaste alternativ. Utåtgående partier är ca 80-100% dyrare och har inte dreh-kip funktionen.

Vilken kulör? Vit är billigast och tåligast mot sol, skall klara min. 30 år och mer.

En av kunderna berättade (år 2010) att hans farfar bytte fönster i sitt hus i Turkiet (1995) och de har varken gulnat eller spruckit. Enligt Turken inte ens ända dag har vi sådana väderförhållandena som dem hans farfars fönster är utsatta för under ett halvt år. Farfars fönster har varken gulnat eller spruckit. Vara fönster levererade 1982 till HSB Malmö, uppbyggda med gammal teknik på den tiden när japanska bilar kallades för skrothögar, har varken spruckit eller gulnat. Vad finns det för chans att de moderna underhållsfria komposit fönster som har gjort samma framsteg som japanska bilar, kommer att gulna? Önskar du en annan kulör, tar det något längre tid än den offererade leveranstiden. Kostnad Ca. 25% extra för en annan kulör än vit ute och 25% för en annan kulör inne. Är detsamma lackering på båda sidor kostar det ca. 40% extra.

Prislista under ”Priser” gäller alt. 1 (nedan)

alt.1 – underhållsfria – kompositfönster – ALUPLAST IDEAL 4000 inåtgående -
dreh-kip (dreh-kip = med vädrings funktion och mikroventilation. Båda funktionerna finns ej i utåtgående partier). Helt återvinningsbara. Mer info finns under Fakta om våra underhållsfria profiler där finns också mer info om brand, HSB erfarenheter sedan 1982, SP-s uttalande osv.

alt.2 – aluminiumfönster – nästan 2 gånger dyrare än alt 1, sämre U-värde med ca 0,3. För att jämföra ytterväggen brukar ha U-0,2

Alt.3 – Vi jobbar inte längre med trä fönster sedan vi tror inte på denna materiol.

Karmar, bågar - Tyska ALUPLAST www.aluplast.de
Mest prisvärda IDEAL 4000 U=1,3 (Ug=1,4) – femkammare
IDEAL 7000 U=1,3 (Ug=1,4) – fem kammare ca 5 % dyrare skiljer sig bara utseendemässigt
IDEAL 8000 U=1,0 (Ug=1,1) – sexkammare ca 60% dyrare än 4000
IDEAL 8000 PH (passive house) – U=1,05 (Ug=1,15) ca 50 % dyrare än IDEAL 8000
IDEAL 8000 energeto (limmat glas) – U=1,0 (Ug=1,1) ca 5 % biligare än IDEAL 6000 PH

Vi jobbar också med IGLO 5, och KBV

Gratistjänster
Om företagen erbjuder gratis hembesök kommer denna kostnad att mycket sannolikt att räknas in i fönsterpriset. Besöken görs av företagets anställda som är avlönade.

Leveranstid
ALUPLAST - 15 arbetsdagar plus frakt 1-7 arbetsdagar.
IGLO 5 – 1,5 vecka

Frakt
Partier körs direkt från fabrik till kund. Vi presenterar alltid priset för frakt separat. Bjuder konkurrenten på frakt är denna inräknad i fönsterpriset. Fraktföretagen jobbar inte gratis.

Beslag – Tyska www.winkhaus.com Europas största och en av de klart bästa beslag tillverkare.
Ett av de bästa beslagen på den europeiska marknaden, i samma klass som MACO eller SIEGENIA och mycket bättre än ROTO.

Partierna monteras i Polen på en tysk automatiserad robot. Fabriken är innehavare av ISO 9001 och arbetar enligt i EU gällande regler
Montage – för nuvarande samarbetar vi med två montörer stationerade i Stockholm.

Partier finns monterade att se på Rotnäsvägen 94 i Huddinge (på gränsen mellan Stockholm och Huddinge)
ZODIAK Arkitekter AB registrerades 1989, och som AB 1986. Företags organisations nr. 55 65 36 - 80 80

Säkerhet – säkerhetsglas.

Enligt Plan och Bygglagen all glas som finns närmare ”golvet” än 75 cm skall vara säkerhetsglas.
Sedan vi räknar på det billigaste alternativet räknar vi aldrig på säkerhetsglas per automatik. Däremot presenterar vi denna pris separat. Det är kundens ansvar att informera oss att han önskar säkerhetsglas och i vilka parter.

Det finns 4 säkerhetsklasser - P1 till P4. Siffran innebär antal säkerhetslamineringar. P1 räcker som inbrottsskydd.
I offerten anger vi vid standardglas följande information - 4mm/16mm argon gas/4mm. Det innebär att glas är 4 mm tjocka och kammare med argon gas är 16mm. Jobbar vi med säkerhetsglas då presenteras det följande 44.1/16/4mm.

Det innebär att ytterglaset är lamellglas med en styck folie.

Den största glasrutan vi kan göra i 4mm tjocklek är 1400mm x 2400m. Större glas dimensioner görs i 6mm, 8mm eller tjockare. 6mm glas är förstås dyrare en 4mm.

Vid partier som är större än 2,5 kvm upp till 4kvm använder vi säkerhetsglas som billigaste alternativ ändå ganska dyrt. Vid större parter där glas är 4 kvm upp till 6kvm använder vi glaspaket 33.1/16/6mm, så dyrt att ingen har bestämt sig för det och vi har delat det med vertikala mittposter eller gjort separata parter.

Säkerhet – barnsäkra handtag finns som tillval.

Lås – Glöm inte att tänka på lås! Vissa önskar lås i handtaget på insida, andra önskar lås på insidan eller på båda sidor av dörrbladet som räknas som ytterdörr och kräver en helt annan konstruktion vilket innebär en större kostnad.

Vi skriver alltid ca. pris sedan allting hänger på förhållandet mellan polska zloty och Euro. Alla beståndsdelar köps i Euro, polska zloty och i svenska kronor. Partier monteras i Polen av en automatisk industrirobot och skickas direkt till kunden.

Fönster och fönsterdörrar är alltså inte handgjorda.