Hem
Hem
Index
  1 - Självrengörande - självtvättande glas
2 - Fönsterbleck
3 - Fönsterbänkar/brädor
4 - Spaltventiler, springventiler, luftventiler
5 - Rullgardiner
6 - Persienner
7 - Myggnät
8 - Broms i handtaget eller dörrstop.
9 - Rörlig mittstolpe
10 - Handtag
11 - Laminering, trälaminering på utsidan
        eller insidan eller båda
12 - Vindspär och fuktspär för fönster.
13 - Spröjs
14 - Ornament glas
15 - Broms i handtaget eller dörrbladet
16 - Trösklar
17 - Monterings lister
18 - Plissegardiner
 
 
1- Självrengörande - självtvättande glas

 

I vara offerter vi räknar på det glaset bara på utsidan. Önskar ni på båda sidor får Ni informera oss om det.
Implementeras ej i ornament glas

 

 

 

Beskrivning - Självrengörande glas

Är det möjligt? Kan man verkligen underlätta arbetet med fönsterputs? Ja, år 2003 lanserade Pilkington ett nytt glas, Aktiv.

Det är självrengörande så till vida att det löser upp smutsen och får den att spolas bort varje gång det regnar!
Det aktiva hos glaset är en mikroskopiskt tunn och transparent beläggning med två viktiga egenskaper: - Den är hydrofil, det vill säga beläggningen drar till sig vatten och förhindrar droppbildning, så att vattnet lättare rinner av glasytan och spolar bort damm och smuts. -
Beläggningen är också fotokatalytisk, vilket innebär att den utnyttjar UV-strålningen för att bryta ner och lösgöra smuts och organiska avlagringar från glasytan.


Eftersom glaset är beroende av vatten och ljus kan det endast användas utvändigt, helst monterat i ett isolerglas.

Ett brett takutsprång kan vara ett hinder för regnvattnet. Vid torra perioder kan man spola av glasen med en trädgårdsslang.
På så sätt behövs glasen sällan rengöras, och rengöringen blir mycket enklare än med konventionellt glas.

Långa perioder av torka eller kraftigt nersmutsade fönster kan behövas åtgärdas.
Glaset finns att beskåda hos oss på Rotnäsvägen 94 i HUDDINGE

 
Tillbehör i våra underhållsfria KOMPOSIT (ej PVC fönster) fönster och dörrar.
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se

 

2a - Fönsterbleck

Fönsterbleck standard kulör (vit, brun) med ”vattenstoppare” i samma material som fönster ramar.
Finns alla djup, Vi kan leverera fönsterbleck till dörrar också fast utan garanti sedan det inte går att gå på dem. Vi brukar offerera fönsterbleck lika bräda som fönster, önskar Ni större längder informera oss om det.

Kommer Ni att montera två eller fler fönster ihop kan det vara läge att beställa en som sveper över alla fönster.

Det kan i och för sig vara problem om dina fönster är små och lastas på pallar kan fönsterblecken inte vara för långa sedan de kommer att paketeras stående på en lastbil som har begränsning i höjd.

 

 

 

Om drevningen (isolation=avstånd mellan vägg och fönsterram–se på bilden nedan) är 10 mm som vi också rekommenderar och fönstret är indraget i väggen med t.ex. 50 mm som på ritningen kommer fönsterblecket att se ut som på ritningen. Du behöver inte göra drevningen större. Vi offererar fönsterbleck i plåt som passar i våra profiler. Tyvärr går det inte anskaffa fönsterbleck på den svenska marknaden som passar våra profiler. Med sidoavslutningar i samma material (kompositmaterial) som fönster.  Priset i offerten gäller fönsterbleck som är upp till 100 mm djupa. Du kan beställa smalare än 100mm eller djupare. Det finns inga begränsningar. Fönsterbleck går in i ramen med ca. 5mm    

  

   

 
 
 
IDEAL 5000 - hos KRON FÖN STER kallad för Pola ris, har exakt samma U-värde som IDEAL 4000, exakt samma fönsterblad och bredare karm.
 
Fönster måste monteras inom "isolerigs sonen"
Tillbehör i våra underhållsfria KOMPOSIT (ej PVC fönster) fönster och dörrar.
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se
 
2b - Fönsteröverbleck

Fönsteröverblick är mer komplicerade än fönsterbleck. De kan göras på olika sätt - se bilden nedan.

Kan du redan nu innan fönstermontage och öppnande av fasaden, ange vilken fönsteröverblick se exempel nedan nr. 1, 2 eller 3 och ange måtten "a", "b", "c" och ca. "v" motsvarar vinkel? - Kan du redan nu ange det, kan överblick beställas.

Så klart kan det finnas ytterligare andra exempel på hur fönsteröverblick kan se ut.

Är det så fallet skicka ritningen med måtten "a", "b", "c" och ca. "v.

 
 
Tillbehör i våra underhållsfria KOMPOSIT (ej PVC fönster) fönster och dörrar.
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se

 

3 - Fönsterbänkar/brädor

 

 Den modellen räknar vi på i offerten. Önskar man någon av modellerna presenterad nedan var god och informera oss.

 
 

 

Modell 5 - Naturmaterial, klinker

 
Tillbehör i våra underhållsfria KOMPOSIT (ej PVC fönster) fönster och dörrar.
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se

 

4 - Spaltventiler, springventiler, luftventiler

 

Springventiler – monteras bara på öppningsbara partier i alla rum utom kök badrum och tvättstuga,

På vänstra bilden sett inifrån och högra utifrån. På vänstra bilden ser man också kassetten till rullgardinen.

 

Springventiler – monteras bara på öppningsbara partier i alla rum utom kök badrum och tvättstuga,

I dessa rum (våtenheter) sugs luften ut. Därför måste luften tillföras genom springventiler i andra rum.

På det sättet skapas luftrörelse från springventil till utsug, från övriga rum till kök, bad, tvätt.

På det sättet sprides inte köks, bad och tvätt lukter till övriga rum.


Springventiler
– fins mekaniska eller hygroskopiska.

Mekaniska som på bilden och hygroskopiska öppnar och stänger lufttillflöde automatiskt efter behov.

Det finns också system där sådana ventiler finns i fasaden. Ventilation bör också göras oberoende av fönsters reglerade ventilations enheter, som hör till den grundläggande utrustningen av byggnader. 

 

Ventilation en ventil på 15kvm är föreskriften.

Enbart ventiler i öppningsbara. Det finns system till fasta parter men dessa är dyra och gör på bekostnad av glasytan.

 

Det finns tre standardkulörer att välja, aluminium, vit och brun.

 

På vänstra bilden sett inifrån och högra utifrån

här nedan - vit, längre ner silver.

 
 
 

Springventilmodellen ovan går inte att sätta i ett fast parti. I fasta parter kan modellen som nedan implementeras.

Modellen nedan kan också sättas ihop med öppningsbara parter. 

 

Springventil som ovan kan enbart monteras i ett öppningsbart parti med karm och blad då kommer in luften som på högra bilden nedan, ljusblåa blixtrar. I ett fast parti finns bara karm med stålinsättning. Man kan inte gå igenom karmen av denna anledning.

   
 

Springventiler kontra mikroventilation.

Ventilation fungerar bäst
när springventiler är ”uppe” i rummet – antingen i övre karmen eller ovanför fönster.

Mikroventilation öppnar hela fönster eller dörrbladet runt om och under den kalla perioden gör man stora värmeförluster.

En springventil släpper mindre luft men tillräcklig och skapar rätt luftcirkulation för att den varma luften stiger upp och kalla ner. Med mikroventilation får man springventil t.o.m. vid golvet.

Mikroventilation fungerar däremot förträffligt bra under varma perioden skärskild när man är bortrest då skapar mikroventilation rätt stora luft flöden, ändå är fönster och dörrar stängda eller låsta.

Hygroskopiska ventiler sköter själva jobbet, öppnar springan så mycket det behövs, eller stänger den helt, men är också dyrare.

 

Mikroventilation på inåtgående partier finns bara i dreh-kip (dreh-kip finns bara i inåtgående)

men inte i kip eller dreh men i dem kan man montera luftventiler - springventiler.

Mikroventilation finns inte i utåtgående men man kan montera springventiler.

 

Kondens på fönsterglas.

 

Vattenånga på fönsterglas eller mellan tätningslist och fönsterglas är ett naturligt fenomen och ofta förekommande.

Skälet till en sådan situation är inte det felaktiga verkställandet av fönster men bristen på tillräcklig ventilation i rummet. Vid bedömningen av frågan om fukt i rummet bör inte bara det som frigörs vid matlagning, dusch eller bad betraktas, men också hur mycket fukt andas ut.

 

Under normala förhållanden, en familj bestående av fyra personer förångar dagligen ca 12 till 14 liter vatten.

Denna fukt skall ventileras bort genom kontrollerad ventilation. Luftens förmåga att absorbera vatten är begränsad och beroende av temperatur.

 

Om det maximala mängden av vattenånga i luften blir överskred, då utsöndras övermängden som vatten.

Vid 100 % relativ fuktighet är daggpunkten nådd.

 

Om varm luft kyls av och därmed ökar den relativa luftfuktigheten, samtidigt som en daggpunkt av överskjutande vattenånga är kondenserande, avsätter sig den som vatten. Vattenånga fälls ut på kallaste platser, bland annat vid en skarv mellan glas och glaslist. Avskaffande av detta fenomen kan endast göras genom att förbättra ventilationen. Ventilationskanaler suger enbart ut (utsläpp av "avfall", fuktig luft).

 

Därför måste man komma ihåg att införa nytt (torr) luft utifrån. Det kan göras med hjälp av ventiler i fönsterkarmar.

 

 
Tillbehör i våra underhållsfria KOMPOSIT (ej PVC fönster) fönster och dörrar.
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se

 

 
5- Rullgardiner

Rullgardiner integrerade i fönster, antingen persienner eller rullgardiner, det går inte att ha både och ifall man inte väljer persienner i mellan glasen där argon gas finns. Går att vrida med hjälp av magneter men går inte att dra upp. Nerdragna rullgardiner sänker värmeförluster.

Sidlister som gör att rullgardinen stannar på plast i vädringsläge.

 
 
 
    

 
 

Rullgardiner – färger

 

Rullgardin takfönster – färger

RULLGARDIN MULTISTOP – med sidalister i lackerat aluminium, stänger sidorna för ljusinsläpp.

 
Tillbehör i våra underhållsfria KOMPOSIT (ej PVC fönster) fönster och dörrar.
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se

 

6 - Persienner
 

Persienner. Det går inte att ha både persienn och rullgardin i ett och samma fönster, ifall man inte väljer persienner mellan glasen där argon gas finns. Persienner mellan glasen går att vrida med hjälp av magneter men går inte att dra upp.

Våra persienner är utanpåliggande men diskreta stålvajrar som håller de på plats även om fönster är i vädrings läge och tippar inåt.

 
 
Det finns många färger att välja, se bilden nedan
 
Tillbehör i våra underhållsfria KOMPOSIT (ej PVC fönster) fönster och dörrar.
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se

 

 
7 - Myggnät
 

Myggnät, öppningsbart utåt i som på bilden nedan.     

Myggnät, kan monteras både i fönster som öppnas inåt som utåt, samt i fönsterdörrar som öppnas inåt samt utåt.

Myggnät kan väldigt lätt demonteras för vintern och monteras tillbaka under ”mygg-löv-spindel-säsongen”.

Håller t.o.m. grannens katt ute.

 

Fönster/dörr. (En dörr är som ett stort fönster).

1 – inåtgående fönster/dörrar

1a – det billigaste alternativet är att man monterar myggnät med bajonettfattningar.

På det sättet kan man plocka bort myggnäten för vinter. Fast det går bara att göra utifrån på inåtgående parter. Bajonettfattningar är det små plåtbitar som skruvas i karmen. För att sätta fast myggnät vrider man dem 90 grader. För att ta av myggnät vrider man dem tillbaka.

1b- Nästa lösning är myggnät som fungerar som ett fönster/dörr blad. Går på gångjärn. Kan lätt plockas bort för vinter även inifrån om man inte kan komma utifrån.

1c – något dyrare än 1b är neddragbara eller sidådragbara myggnät som rullas in i en kassett. Behöver inte plockas bort för vinter. Rullas bara in i kassetten som sitter fast i fönster/dörrkarmen.

 
 

                                                                                                                                       Drag, här uppifrån och ner,

 Fast eller bajonett monterad                           skjutbar.                                             eller från sida (ingen bild här)

 

  Dörr modellen                                                 Denna lösning neddragen sänker U-värde
                                                                          med 0,25. fungerar som inbrottsskydd

 
Tillbehör i våra underhållsfria KOMPOSIT (ej PVC fönster) fönster och dörrar.
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se

 

 
8 - Broms i handtaget eller dörrstop.

Broms i handtaget – genom att vrida handtaget kan man bromsa dörren i ett utvalt läge.

Dörrstop är en mekanism i dörrbladet som håller dörren i stängt lägget. På andra sidan i dörrbladet finns där dörrstopet håller fast vid. Väljer man den billigaste lösningen med handtag bara på insidan kan man beställa ett handgrepp. I det fallet är den vit sedan kunden valde ett vitt handtag på insidan.
 

Dörrstop                                                     Handgrepp                                    Dörrstop på andra sidan

 
Tillbehör i våra underhållsfria KOMPOSIT (ej PVC fönster) fönster och dörrar.
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se

 

 
9 - Rörlig mittstolpe
När man öppnar båda bladen finns det ingen stolpe i mitten. Ett av bladen, i det fallet den vänstra, är det aktiva bladet och kan vara dreh-kip. Bladet som inte är aktiv, i det fallet den högra öppnas med handtaget i dörrbladet
 
När man öppnar båda bladen finns det
ingen stolpe i mitten     

handtaget jämt i dörrbladet
stängt läget                                 öppet läget
 
Tillbehör i våra underhållsfria KOMPOSIT (ej PVC fönster) fönster och dörrar.
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se

 

10 - handtag

Vita eller i borstat aluminium kostar lika mycket

 

Handtag 1 (sätt vänster ifrån), standard i skjutpartier, kan monteras också på inåtgående men inte utåtgående. men då får man addera mellanskillnaden, sedan detta handtag är mer än dubbelt så dyrt som de för inåtgående. Notera att brickan är smalare på bredden på utåtgående, annars får den inte plats.

 

Handtag nr 2 monteras på utåtgående högerhängda.

 

Handtag nr 3 monteras på utåtgående vänsterhängda.

 

Handtag 2 eller 3 kan monteras också på inåtgående men då får man addera mellanskillnaden, sedan handtagen till utåtgående är nästan dubbelt så dyra som de för inåtgående.

 

Handtag 4 eller 7 HOPPE finns bara för inåtgående, på bilden utan lås, finns i andra färger

Utåtgående framtagna främst för Skandinavien är så nya på marknaden att HOPPE har inte honit att komma med egen design till dessa.

Handtag 5 eller 6

 

Handtag 9 Är vår standard handtag till inåtgående fönster eller dörrar och är alltid inräknat i det offererade priset.

Detta handtag går inte att montera på utåtgående. Finns också med lås eller med barnsäker knapp.

 

Handtag 8 Är vår standard handtag med nyckel. Denna kostar lite extra. Priset presenteras alltid i tilläggsofferten i position 76.

 

Vita metall eller i borstat aluminium kostar lika mycket

 
 
Samma handtag från sidan
 
Tillbehör i våra underhållsfria KOMPOSIT (ej PVC fönster) fönster och dörrar.
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se

 

 
11 - Kulör eller trälaminering på utsidan eller insidan eller båda
                  starkare en vanlig lackering
 

Moden och kundernas önskemål ändras hela tiden och produktionen anpassas till det.

De mest aktuella kulörerna ser ni under länken nedan.
Längst ner på sidan finns små kvadrater, klicka på dem då får ni se hur dessa ser ut på fönsterbladet.

http://www.aluplast.com.pl/index.php?grupa=9&podgrupa=42&module=kolory

idag den 30 september 2013 gäller följande

släta folie har dessa nr 28,29,52

sand struktur har dessa nr 60,61,62

övriga med trä liknande grängning

 

Vi kan också offerera valfritt kulör som lönar sig vid stora projekt.

Ett sådant köp innebär 330 kvm med kostnad på ca 22 000 kr.

 
 

     EK MÖRK och MAHOGNY – är biligare på IDEAL 4000 (för att den köpes oftast och vi har den på lager)

          EK GULD och VALLNÖTT – är biligare på IDEAL 8000 (för att den köpes oftast och vi har den på lager)

                      EK MÖRK                                                EK SPECIAL                              EK NATUR                      

       OREGON                                            MAHOGNY                                 EK GULD                                    VALLNÖTT

 
Det finns andra kulörer på lamineringar med samma ”grängring” som första bilden i position 11
 
Tillbehör i våra underhållsfria KOMPOSIT (ej PVC fönster) fönster och dörrar.
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se

 

 
12 - Vindspär och fuktspär för fönster.

När man bygger hus sätter man isolering (oftast mineralull) och fuktspärr på insidan och vindspär på utsidan i hela huset. I väggarna, i taket, överallt. Man köper nya täta fönster med högt eller väldigt högt U-värde men springan mellan väggen och fönster / dörr fyller man bara med skum som tätningsmesigt har samma egenskaper som mineralull. Alltså behöves fukt och vindspärr där också. Själv har kompletterat med dessa, istället för att göra det från början, jag har rivit smyg på in och utsidan för att komplettera med denna tape. Varför? Ju för att jag har tilläggs isolerat och monterat en del fönster själv, själv har jag applicerat skummet ändå under de sista kalla vintrarna upplevde jag som om det blåste mellan väggen och fönster/dörrkarmen. Jag pratade med tillverkaren som informerade mig att det finns porer i skummet, så vid stora temperaturskillnader kan ”blåsten” verkligen upplevas.

 

Enligt den tyska bygglagen måste alla fönster monteras med en invändig skyddstejp se nedan och utvändig se på nästa sida .

 

Utöver tejp föreslår vi användning av "Illbruck Primer" som vulkaniserar tejp. Den gör att tejpen fastnar bättre. Man penslar ”Illbruck Primer" där man kommer att sätta tejp (bara på väggen), väntar 20 min och ”applicerar” tape med en hjälp av en hård vals. Svart remsa går på väggen och orange på karmen.

 
 

Bilden nedan visar hur montage går till enligt alla konstens regler enligt det Tyska regelverket. Tejp på båda sidor plus två typer av skum. Ett sådant montage är dyrbart. Sedan den Svenska bygglagen inte föreskriver sådant montage har ingen hittills valt detta på grund av kostnaden.                                                                            10mm är det optimala.

 
Tillbehör i våra underhållsfria KOMPOSIT (ej PVC fönster) fönster och dörrar.
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se

 

 
13- Spröjs

 

Det finns 3 olika typer av spörjs, se nedan.  När du väljer en av dem glöm inte att välja också spröjsbredd.

 

Du kan beställa precis den indelning du önskar.

Vissa kunder t.o.m. väljer så att vi limmar två spröjsar bredvid varandra för att skapa effekten av två luft.

 

Spröjs ”historia” - på gamla dagar var stora glasrutor dyra och ännu tidigare kunde man inte tillverka stora rutor därifrån spröjsar.

Spröjsar fungerade som monterings elelement till de smala glasen. För att kunna göra det hade spröjsen en viss tjocklek ca 26mm.

Vill du uppnå verklighets känsla skall du välja spröjs allt 2 eller mycket bättre allt 3 som är dyrast.

Och jag föreslår bredden 26mm som de gamla spröjsarna hade.

 

Rullgardiner eller persienner - limmas spröjs på glasen försvinner utrymmet där rullgardinen eller persiennen i vanliga fall får plats. Önskar man spröjsen limmade på glasen försvinner detta utrymme då måste distanser monteras för att få rullgardiner/persienner längre ifrån glasen.

Ligger smygarna på sidorna för nära karmen kan det hända att fönster/fönsterdörr inte kan öppnas hela vägen.

 

Alt.1 Mellan glasen Bredd som finns 8, 18, 26, 45.

 

Alt.2 Limmas på in och utsidan av glaset, Bredd som finns 26, 36,46 och 66 mm

 

Alt.3 Mellan glasen och limmas på in och utsidan av glaset.

 

                                                                                            

     Alt.1                          Alt.2                               Alt.3                                  Det finns uppsjö av olika indelnings möjligheter.

                                                                                                                       Man skall specificera vilken man vill ha. T.ex.

 
Vi kan göra exakt de kombinationer ni önskar se nedan. Bilderna nedan är inte våra fönster men bilder på hus i Trosa. Ändå kan vi göra kopior av det man kan se nedan.
 
 
Tillbehör i våra underhållsfria KOMPOSIT (ej PVC fönster) fönster och dörrar.
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se

 

14 - Ornament glas
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 

Under länken nedan finns också en del att välja emellan. Bilderna börjar på sidan 13.

http://pl.saint-gobain-glass.com/upload/files/sgg_decorglass.pdf
 
 
Tillbehör i våra underhållsfria KOMPOSIT (ej PVC fönster) fönster och dörrar.
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se

 

15 -
1 - Br
oms i handtaget.
2 - Br
oms i dörrbladet + handgrep på utsidan = komplett.
 

Det finns två modeller av broms.

1 – broms i handtaget – när du vrider handtaget bromsas dörren i valfri läget.

      Bladet måste vara min 680mm bred för att vi kan tillämpa broms i handtaget.

      Vi val av låg tröskel går inte att tillämpa broms i handtaget.

2 – broms i dörrbladet – se nedan - det lilla beslaget stoppar dörren i stängt läget.

     I komplett finns handgrepp på utsidan. På bilden nedan är handgreppet vit för att handtaget på insidan är vit. Som standard skickas handtagen i borstat aluminium är handgreppet också i borstat aluminium. Ifall kunden inte säger något annat

 

Stop mekanism i bladet – mekanismen är monterad i det aktiva bladet. Med den här skruven justerar man trycket av den vita tryck elelement. Räcker en kvart vridning för att uppnå effekten

 
 
Tillbehör i våra underhållsfria KOMPOSIT (ej PVC fönster) fönster och dörrar.
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se
 
16- trösklar

Balkongdörr, ytterdörr - låg eller hög tröskel

Hög tröskel är något billigare och har mycket bättre isoleringsförmåga.

 

 
Låg trösklar kan vara ett problem. Låg tröskel är väldigt bra sedan den försvinner i golvet (nästan) men den har dålig täthet. Vi har en kund långt uppe i Norrland som trots denna info. valde lågtröskel och har problem med den mitt under kalla vintrar. Det ser ut som att vi ca 40-50 grader skillnad mellan inne och ute temperatur, sipprar värmen utåt genom tröskel och fukten på utsidan läger sig på glaset längst ner i en fönsterdörr och fryser till is.
Trots att vi har varnat för problem med lågtröskel upplever kunden att vi har levererat felaktig produkt. Härmed vill vi informera att om kunden trots denna information väljer lågtrösklar och åker på problem vi skriver om, betraktas inte ett sådant problem som reklamation. Detta problem går inte rätta till ifall om man väljer hög tröskel. Vill man byta till hög tröskel måste man Byta hela dörren. Inget går att återanvända.

En av vara medarbetare har lågtröskel i ytterdörren där låg tröskel är ett måste och värmeförlustproblemet försöker han sänka med att mellan tröskel och dörrbladet sätta en tjock kokosmatta.
 
Tillbehör i våra underhållsfria KOMPOSIT (ej PVC fönster) fönster och dörrar.
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se
 
17- monterings lister

Vill man sätta ihop partierna får man tänka på att det finns monteringslister som på bilden nedan.

Informera oss om några parter i ditt projekt kommer att sättas ihop.

Sedan jag inte hade den rätta listen satte jag filtbitar där lister skall sitta.

                                                                                         Röda linjer pekar där listerna skall sitta.

 
Det finns också en annan monteringslist som ser ut som bokstaven ”I” tyvärr har jag den inte heller men se bilden nedan.
 
Tillbehör i våra underhållsfria KOMPOSIT (ej PVC fönster) fönster och dörrar.
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se
 
18- plissegardiner

Vi tror att jag han säga att vi kan leverera allting som finns inom detta ämne. Nedan några smakprov.

 
 
   
 
   
 
  
 
 
 
 
 
Tillbehör i våra underhållsfria KOMPOSIT (ej PVC fönster) fönster och dörrar.
© 1 9 8 9  Z O D I A K  Arkitekter  AB                            www.zodiak.se       zodiak@zodiak.se     www.zodiakark.se
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
Referenser
Priser
Beställ
Köpvillkor
Vanliga frågor
Om oss
Andra produkter
Arkitekter
Referenser
Priser
Beställ
Köpvillkor
Vanliga frågor
Om oss
Arkitekter
..Sveriges GARANTERAT .billigaste underhållsfria fönster efter dina mått
z o d i a k  @ z o  d i a k    s e
När ... Borta
Fakta
VÅRA TILLBEHÖR