Hem
Hem
Fakta
Referenser
Priser
Beställ
Köpvillkor
Vanliga frågor
Om oss
När … borta
Andra produkter
Arkitekter
Fakta
Referenser
Priser
Beställ
Köpvillkor
Vanliga frågor
Om oss
När … borta
Arkitekter
..Sveriges GARANTERAT . billigaste underhållsfria PVC efter dina mått

FAKTA - MILJÖ

De svenska miljömyndigheternas syn. UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster i kretsloppet Deponi Livscykelanalys

Alla komposit PVC fönster som tillverkas påverkar också miljön. Produktionen av alla ingående komponenter i ett komposit PVC fönster: karmar, bågar, glas, tätningslister,
gångjärn, beslag med mera, kräver energi och tar naturresurser i anspråk liksom tillverkningen av själva fönstret, transporter av råmaterial och
färdiga produkter. Underhållsinsatser – speciellt målning – måste också vägas in precis som isolerförmåga och möjligheten till återanvändning och återvinning.

Ett modernt komposit PVC fönster som ersätter ett gammalt komposit PVC fönster med dåliga värmeisolerande egenskaper spar under sin livstid in mer energi än vad som går
åt vid tillverkningen . Från vaggan till graven har UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster inte någon större miljöpåverkan än fönster av trä eller av aluminiumklätt trä.

De svenska miljömyndigheternas syn.

När det gäller UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönsters miljöpåverkan under dess livscykel, har de svenska myndigheterna gjort följande bedömning:

- Vid tillverkningen av UNDERHÅLLSFRIA är miljöpåverkan inte stor. - De har inte några synpunkter på de tillsatser som används i compound för extrudering av styva komposit PVC fönsterprofiler som UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster producenter använder. - Det acceptabelt ur miljösynpunkt att bränna uttjänta UNDERHÅLLSFRIA – komposit PVC fönster, men bättre ur resurs- och miljösynpunkt att återvända och återvinna dem.

UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster i kretsloppet

UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster håller väldigt länge ( ingen vet ännu hur länge ), men om man ändå måste göra sig av med dem på grund av till exempel rivning, ombyggnad eller tilläggsisolering, är det inga problem.

Återanvändning är naturligtvis det bästa alternativet och komposit PVC fönster från rivningshus behöver ofta bara rengöras för att kunna användas igen.

Genom mekanisk återvinning kan komposit PVC fönsterprofiler malas ner och användas för att extrudera nya komposit PVC fönsterprofiler. Profilerna kan återvinnas i flera cykler utan att materialet förlorar sina fysikaliska egenskaper. Numera är även kemisk återvinning möjlig bland annat genom den så kallade Stigsnäsprocessen
i Danmark , som resulterar i vanligt koksalt och en oljebaserad produkt som kan användas till olika ändamål.

Det finns UNDERHÅLLSFRIA – komposit PVC fönster som tillvärkas i sin helhet av gamla återanvända komposit PVC fönster utan att för den delen påvisa sämre egenskoper.

Till sist går det att omvandla den lagrade energin i UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönsterprofiler till elkraft eller värme genom förbränning. Alla moderna sopförbränningsstationer har teknik för att ta hand om profilerna från ett UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster .

 Deponi

Naturvårdsverket godkänner deponi av UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster men anser samtidigt att det är slöseri med resurser. Observera att det från och med den 1 / 1 – 2005 inte är tillåtet att lägga organiskt material på deponi i Sverige.

Livscykelanalys

EU-kommissionen har i april 2004 presenterat en omfattande studie ( totalt 330 sidor ) av livscykelanalyser för i huvudsak byggprodukter och däribland också komposit PVC fönsterkonstruktioner med aluminiumklädd utsida. Viktigast för ett komposit PVC fönsters miljöpåverkan är vad som händer under bruksfasen. Lång livslängd, underhållets miljöpåverkan och goda termiska egenskaper är avgörande.

När det gäller konstruktionsmaterial är sammanfattningen så här.
- komposit PVC fönsterkonstruktioner av UNDERHÅLLSFRIA är ekologiskt
- Inget enskilt konstruktionsmaterial är överlägset i alla delar utan alla material har både för – och nackdelar
- Livslängden är viktig ( så man slipper tillverka och transportera utbytesprodukter )
- Underhållets miljöpåverkan under bruksfasen är viktig.

Det som händer med fönstret efter bruksfasen har stor betydelse.

 

 


z o d i a k @ z o d i a k . s e