Hem
Hem
Fakta
Referenser
Priser
Beställ
Köpvillkor
Vanliga frågor
Om oss
När … borta
Andra produkter
Arkitekter
Fakta
Referenser
Priser
Beställ
Köpvillkor
Vanliga frågor
Om oss
När … borta
Arkitekter
..Sveriges GARANTERAT .billigaste underhållsfria komposit PVC fönster efter dina mått

FAKTA - Brandbeteende

Vid ett fullskalleprov vid Lunds Tekniska Högskola har brandbeteendet hos UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster och träkomposit PVC fönster jämförts. Sammanfattningen visar att ett UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster inte har sämre brandbeteende och inte medför större brandrisk än ett träkomposit PVC fönster.

Testet utfördes inne på högskolans område med hjälp av ett trevånings försökshus som försetts med komposit PVC fönster i de två nedersta våningarna, två träkomposit PVC fönster och två UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster per våning .Två brandbelastningar testades. Den hårdaste som redovisas här hade en brandbelastning på < 95 MJ / kvm ( de flesta svenska vardagsrum har en brandbelastning på < 90 MJ / kvm ). Brandhärden fanns i den nedre våningen och fönstren i den våningen hade inga glas. Fönstren i andra våningen hade treglas isolerrutor . Samtliga komposit PVC fönster var inåtgående med dimension 800 x 1200 mm.
Kommentarer och observationer

- Temperaturen i flamman var 800 C efter 2,5 minuter och nådde maximala 1200C efter 7 minuter
- Alla komposit PVC fönster i våning 1 totalförstördes och brann med ungefär samma intensitet
- UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster självslocknade efter ca 10 minuter, träkomposit PVC fönster måste däremot släckas Med vatten efter ca 30 minuter.
- Samtliga glasrutor förstördes ungefär inom samma tidsintervall men inga hela glasrutor lossnade.
- Öppningsfunktionen hos träfönstren var helt förstörd men fungerade bra hos UNDERHÅLLSFRIA fönstren som därmed kan fungera som utrymningsväg.
- Maximal HCl – koncentration i utgående brandgaser uppkom efter ca 8 minuter Och uppmättes till 14 ppm från UNDERHÅLLSFRIA – fönstren och 21 ppm från inredningen,
främst en golvmatta.

 

 


z o d i a k @ z o d i a k . s e