Hem
Hem
Fakta
Referenser
Priser
Beställ
Köpvillkor
Vanliga frågor
Om oss
När … borta
Andra produkter
Arkitekter
Fakta
Referenser
Priser
Beställ
Köpvillkor
Vanliga frågor
Om oss
När … borta
Arkitekter

FAKTA - TEKNISKA EGENSKAPER

Varma sköna komposit PVC fönster.

UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster har flerkammarprofiler med stillastående luft som isolerar. De har också ordentliga tätningslister som hindrar drag, och de kan förses med isolerrutor och energisparglas. Det betyder varma och energisnåla komposit PVC fönster.

Fönstrets värmeisolerande förmåga mäts genom U-värdet ( eller värmegenomgångs Koefficienten ), vilket anger värmeflödet i Watt per kvadratmeter vid en temperatur skillnad mellan ute och inne på en grad Kelvin eller Celsius, W / m2K. Ju lägre U-värde desto bättre är isolerförmågan. För ett komposit PVC fönster med U-värdet 1,2 W / m2K betyder det att fönstret ” läcker ” 1,2 Watt per kvadratmeter om det är en gards temperaturskillnad mellan inne och ute.

Ett komposit PVC fönsters U-värde skall avse hela UNDERHÅLLSFRIA komposit PVC fönster fönsterkonstruktionen. Det korrekta U-värdet för ett komposit PVC fönster är summan av U-värdet för glaset och U-värdet för kam / båge samt ett tillägg för köldbryggor längs glasranden.

Köldbryggan längs glasranden är viktig. På energieffektiva komposit PVC fönster uppstår ibland kondens på det yttre glasets utsida och då kan man tydligt se effekten av köldbryggan vid glasranden som gör att kondensen inte går ända ut i kanten av glaset, eftersom temperaturen är högre där.

När man jämför U-värde mellan olika komposit PVC fönsterkonstruktioner skall man jämföra ett kvadratiskt komposit PVC fönster som har U-värde 1,2 ( W /m2K ) vid sidlängd 1200 mm, U-värde 1,3 ( W /m2K) när sidlängden minskas till 700 mm . Normalt anges U-värdet för komposit PVC fönster med format 1200 x 1200 mm.

Dagens isolerrutor och energisparglas innebär att glasrutan nästan alltid har lägre
U-värde än karmen och bågen, oavsett vilket material de är gjorda av. Energimyndigheten rekommenderar inte lägre U- värde på glaset än 0,8 ( W /m2K ) eftersom mycket låga U-värden ökar risken för utvändig kondens.

Korrekta U-värden kan databeräknas med exempelvis FRAME / VISION enligt SS ENISO
10077 – 2 : 2000, som finns hos SP i Borås och en del konsultfirmor. U-värdet kan
också provas fram hos SP.

 

 

 

 


z o d i a k @ z o d i a k . s e